NL Old English Sheepdog Association  

Welkom bij de NL Old English Sheepdog Association!

De NLOESA is opgericht in 2021 door een groep fokkers & liefhebbers van de Old English Sheepdogs (OES) met als doel dit mooie ras te beschermen en in stand te houden. 

Samen met de Raad van Beheer op Kynologisch gebied werken we aan het behoud van de rashond in het algemeen, en uiteraard met de focus op de Bobtail (OES) in het bijzonder! Enerzijds doen we dit door eigenaren te begeleiden bij de aanschaf van een pup, ze te betrekken bij activiteiten en informatie te verstrekken over gezondheid en verzorging. Dit doen we via workshops, seminars en informele evenementen zoals wandelingen en 'fun dagen'. 

Anderzijds doen we dit door duidelijke afspraken te maken met clubfokkers om ons mooie ras gezond te houden, naar de toekomst (en nieuwe technologieën) te kijken, en samen te werken met zusterverenigingen in Europa. Alle NLOESA Club fokkers houden zich aan het fokregelement, worden gecoached én ondertekenden de 'Breeders Code of Ethics'; Hierdoor weten potentiële pupkopers dat de pup "uit een goed nest" komt, een goede start mbt socialisatie heeft gehad, én dat de ouders aan strenge gezondheid- en karakter eisen voldoen.

Onze uitgangspunten vanuit recreanten perspectief: 

OES eigenaren te informeren, begeleiden en betrokken te houden. Dit doen we dmv:

 • Actuele informatie over:
  • Gezondheid; updates over nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen 
  • Info mbt fokkers om een goede pup te vinden (uitsluitend fokkers welke de Code of Ethics hebben ondertekend zijn 'clubfokkers')
  • Beschikbare pup info van gecertificeerde fokkers (meer info onder "Fokkers & pup info)
 • Workshops
  • Eigenaren trainen (leren & helpen) mbt standaard vachtverzorging (vacht, oren, voetjes, etc)
  • Eigenaren leren om een OES in “full coat” te houden, modelleren, etc;
  • Werken met de OES: Schaapdrijven, Obedience, Balance training, Treibal, etc
 • Fun
  • Wandelingen;
  • Doe/Spel/ info dagen;
  • Kennismaken, info ervaringen delen met andere OES eigenaren.

Onze uitgangspunten vanuit fokkers perspectief: 

Aandacht voor & door fokkers. Samenwerken om het ras in stand te houden.

 • Alles draait om het ras te behouden en te verbeteren.
  • Het delen van informatie mbt populatie ‘all over the world';
  • Rastypische eigenschappen, bloedlijnen, etc;
  • Deelname aan vergaderingen RvB en regelgeving om onze OES als ras te vertegenwoordigen.
 • Gezondheid
  • Het delen van informatie over gezondheid binnen het ras;
  • Het samen beoordelen van de invloed op de NL populatie;
  • Duidelijkheid mbt gezondheidseisen, in lijn met nieuwe inzichten en technologie
 • Coaching & kennis overdracht
  • Regelmatig overleg tussen alle betrokken fokkers over fokbeleid & rastypische onderwerpen;
  • Coaching: Kennisoverdracht & actieve hulp van bestaande fokkers naar starters.
  • Kennisdelen: we zijn nooit te oud om van elkaar te leren. 
 • Certificering
  • Creatie & zsm implementeren & naleven van de “RvB Normenmatrix” ;
  • Club fokkers onderscheiding zich dmv een ‘Code of Ethics’ = waarborg naar pupkopers.
 • Samenwerken met Europese OES clubs
  • Open communicatie & informatie uitwisseling;
  • Afstemming fok criteria en kennisdeling.

Hoe geven we hier vorm aan:

 • Sterk bestuur met management competenties:
  • Bestuur met focus op beleid van Rasvereniging;
  • Transparant beleid & communicatie;
  • Gedelegeerde commissies/ contactpersonen om fokkers- en recreantenzaken te behartigen.
 • Een rasvereniging anno 2021 is “digitaal” dus geen onnodige kosten:
  • Geen clubblad, maar digitale nieuwsbrief (e-mail)
  • Geen locale vergaderingen -> geen reiskosten door remote te vergaderen en documenten delen in cloud;
  • Goede website met informatie voor leden & potentiele pupkopers;
  • Facebook groepen om directe communicatie ('korte lijntjes') met eigenaren en fokkers te onderhouden
  • Vergaderingen (ook ALV) kosteloos via Zoom, Skype, Teams, etc
 • Meer leden door lage contributie:
  • Geen entree geld
  • 15 euro per lid, 25 euro fokkers (incl website vermelding)
  • 10 euro voor ‘ vrienden’ -> donateurs, zonder stemrecht op ALV
 • Samenwerken met andere verenigingen (bv andere Britse Herders)
  • Bv. Gezamenlijke KCM (kosten delen keurmeester & locatie)
  • Bv. Gezamenlijke seminars mbt gezondheid en workshops
  • Bv. Gezamenlijke recreanten evenementen

Bovenstaande info is een samenvatting van onze uitgangspunten om de NLOESA op te starten. De officiële details over de NLOESA zijn hier te lezen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het VFR en de Code of Ethics.

NLOESA sponsors

 


 

 

 

Als lid van de NLOESA:

Kan je deelnemen aan alle evenementen 

zoals wandelingen, workshops & seminars;

Je ontvangt minimaal 3x per jaar de digitale nieuwsbrief;

Je steunt de vereniging en samen maken we ons sterk voor de OES!

 

 

 

Nieuws

NLOESA Best in Show

Op 09 juni 2024 organiseerde de NLOESA haar 3e Kampioensclubmatch in Arcen.

Events

Workshops, wandelingen, shows, etc 

Er is voor iedereen wel wat te doen! Doe je mee, of kom je kijken?

Lees meer...

Pups

Je bent op zoek naar een pup...

Maar hoe vind je een pup uit een goed nest? De NLOESA helpt je hierbij! 

Lees meer...

De NLOESA evenementen worden gesponsord door:

All rights reserved ©NLOESA 2023